Fladfisk

Tips & Tricks

Fladfisk fanges næsten udelukkende på naturlig agn så man kommer ikke uden om at skaffe nogle orm, børsteorm eller sandorm er de klart bedste valg, men skalrejer fra eller strimler af sildefileter supermarkedet kan også fange fisk. Orme sælges fra mange lystfisker butikker og i sæsonen kan man også være heldig at finde orm i diverse butikker på havnene.

Til fladfiskene bruger man typisk et fladfiskeforfang som består af et forfang med et lod og to langskaftede kroge. På krogene sætter man den agn man har valgt og det hele kastes ud med hjælp fra et spinnesæt i den lidt kraftigere ende af skalaen da lodderne typisk skal veje fra 40-80g for at holde forfanget ved bunden hvor fladfiskene befinder sig.

Med et klassik fladfiskeforfang i fisketasken er du godt forberedt til at fange fladfisk!

Man kan vælge enten at lade forfanget ligge stille og lade fladfiskene finde agnen eller man kan spinne forfanget langsomt ind. De sidste gør at man afsøger mere vand og det giver derfor flere hug og fisk.

Huggene kan ses eller mærkes som små iltre nøk i stangspidsen og så skal man være hurtig med modhugget.