TIPS OG TRICKS TIL AT FINDE DET RIGTIGE GREJ

Denne guide er lavet, så du kan få den bedst mulige hjælp til at vælge det helt rigtige grej til netop dit fiskeri.
Vi håber, at du finder de forskellige råd og tips nyttige og, at du således får mere ud af dit grej og succes med dit fiskeri.

Hvor kan jeg fiske?

I Danmark er der mange muligheder for at dyrke lystfiskeri.
Inden du går i gang, er der nogle ting, der skal være i orden.
Er du mellem 18 og 65 år, skal alle lystfiskere have et fisketegn. Fisketegnet giver ret til at fiske i alle offentligt tilgængelige vande og er lovpligtigt. Læs mere om fisketegnet på www.fisketegn.dk eller find en folder på dit lokale posthus.

Til langt de fleste put and take søer kræves der ikke fisketegn, men for at være sikker bør du kontrollere dette, inden du går i gang.
Her i afdelingen finder du velegnet grej til følgende typer fiskeri:
• Kystfiskeri
• Å- og søfiskeri
• Put and take fiskeri
• Havfiskeri

Kystfiskeri

Danmark er omgivet af ca. 7.000 km. Kystlinje.
Typisk kan kystfiskeren fange følgende arter: Havørred, hornfisk, torsk, og fladfisk (rødspætte, skrubbe og ising).
Fiskeriet er frit for alle. Man skal dog være opmærksom på, at der kan være fredningsbælter, hvor fiskeri er forbudt.
Et par waders kan være nødvendige for at kunne nå de bedste pladser. Ligeledes bliver det lettere at skulle lande en ilter ørred med sit fangstnet, når man kan gå ud i vandet til den.
Agn til kystfiskeri
Farvevalg ved agn er afhængig af vandets farve og vejret. Er vandet uklart, skal der bruges klare agn, og er vandet klart, skal der bruges afdæmpede agn. Det er derfor en god ide at have et bredt udvalg.
En række agn, som er velegnede til brug ved kystfiskeri, er listet herunder:
• Blink (til hornfisk især slanke blink)
• Bombarda/bobleflåd + fluer eller Gulp orme.
• Fladfiskeforfang + Gulp/Gulp Alive (fladfisk og torsk)
• Waders
• Fangstnet
Stænger og linevalg
• Stænger: 8 – 10 fod. Kastevægt fra 10 gram og nogle tilfælde op til 60 gram.
• Liner: 0,24 – 0,40 monofil nylonline eller 0,12 – 0,20 superliner (Spiderwire/Fireline)

Havne- og molefiskeri
I de danske havne og ved vore moler er der mange muligheder for frit fiskeri. Man skal dog sikre sig, at der ikke er fiskeriforbud.
Ved moler og i havne er det muligt at finde dybt vand helt ind mod land, hvilket betyder, at flere forskellige arter er inden for rækkevidde.
Fra moler og ved havne, kan man fange arter som: Sild, hornfisk, makrel, havørred, torsk, sej og fladfisk.
Agn til havne- og molefiskeri
Farvevalg ved agn er afhængig af vandets farve og vejret. Er vandet uklart skal der bruges klare agn, og er vandet klart, skal der bruges afdæmpede agn. Det er derfor en god ide at have et bredt udvalg.
Herunder er listet en række agn, som er velegnede til brug ved havne- og molefiskeri.
• Diverse forfang til sild og makrel
• Diverse forfang til torsk og sej
• Tunge blik og mindre pirke op til 60 gram
• Bobleflåd + Gulp/Gulp Alive børsteorm
• Fladfisk forfang + Gulp/Gulp Alive sand/børsteorme
Stænger og linevalg
• Almindelige spinnestænger til f.eks. kystfiskeri kan anvendes. Det er dog en fordel med lidt kraftigere stænger på 8-10 fod, som kan håndtere tunge kastevægte op til 60 gram.
• Liner: Monofil nylonline 0,30 – 0,45 eller 0,17 – 0,20 superliner (Spiderwire/Fireline)

Å- og søfiskeri
I Danmark er der mange søer og åer, hvor der er mulighed for at fiske. Man skal dog være opmærksom på, at disse vande kan være privatejet eller fiskeretten kan være overdraget til foreninger, klubber eller til enkeltpersoner.
Derfor er det altid en god ide at undersøge ejerforholdet og få en tilladelse inden man påbegynder fiskeri. I søer og åer er der mulighed for at fange mange forskellige fisk. De mest eftertragtede er: Ørred, laks, sandart, aborre og gedde.

Agn til å- og søfiskeri
Farvalg ved agn er afhængig af vandets farve og vejret. Er vandet uklart, skal der bruges klare agn, og er vandet klart, skal der bruges afdæmpede agn. Det er derfor en god ide at have et bredt udvalg med.
Herunder er listet en række agn, som er velegnede til brug ved fiskeri i sø og å:
• Woblere (Laks, ørred, sandart, aborre og gedde)
• Spinnere (Laks, ørred, sandart, aborre og gedde)
• Gulp orme + flåd (Laks, ørred og aborre)
• Fluer (Laks og Ørred)
• Jigg’s (Ørred, aborre, gedde og sandart)
• Fangstnet
Stænger og linevalg
• Almindelige spinnestænger på 7-10 fod. Kastevægte fra 10 – 40 gram.
• Liner: 0,22 – 0,35 monofile nylonliner eller 0,12 – 0,17 superliner (Spiderwire/Fireline)

Put and take fiskeri
I Danmark findes der en lang række put and take søer jævnt fordelt over hele landet.
I put and take søer udsættes der fangstklare ørreder af forskellig art og i varierende størrelser.
Her kan man, mod betaling til søens ejer, fiske i det antal timer, man har lyst til.
Den mest almindelige fisk i put and take søen er regnbueørreden, men mange søer udsætter også kildeørred, bækørred og forskellige krydsninger mellem arterne.
Fiskeriet kan bedrives hele året. I årets varmeste måneder er det bedste tidspunkt at fiske tidlig morgen og sen aften.
Agn til put and take fiskeri
Farvevalg ved agn er afhængig af vandets farve og vejret. Er vandet uklart, skal der bruges klare agn, og er vandet klart, skal der bruges afdæmpede agn. Det er derfor en god ide at have et bredt udvalg med.
Herunder er listet en række agn, som er velegnede til brug i put and take søer:
• Powerbait/Gulp orme
• Spinnere i str. 4-18 gram
• Blink i str. 10-18 gram
• Woblere i str. 5-7 cm
• Diverse fluer + flåd/bombarda flåd
Stænger og linevalg
• Stænger på 6-9 fod. Kastevægt fra 5 gram og op til 40 gram. Skal man fiske med flåd/bombardaflåd, er stænger på 9 fod de bedste, da de lettest kan styre lange forfang.
• Vil man helst fiske med spinner/blink/wobler eller blot sidde og slappe af, imens man fisker stationært bundemedefiskeri, er stænger på 6-8 fod rigeligt.
• Liner: 0,22 – 0,30 monofil nylonline eller 0,12 – 0,17 superliner (Fireline/Spiderwire)

Havfiskeri
Fra mange af vore havne er det muligt at sejle ud og fiske med enten egen båd eller fra lejet båd/kutter.
På havet er der mulighed for at fange mange forskellige arter. De mest almindelige er: Torsk, fladfisk, sild, makrel og hornfisk, men der findes også andre spændende arter.
Fra småbåde kan man dørge/trolle efter hornfisk og havørred. Man skal blot holde en afstand til land på 100 meter.
Agn til havfiskeri
Farvevalg er afhængig af vandets farve og vejret. Er vandet uklart, skal der bruges klare agn, og er vandet klart, skal der bruges afdæmpede agn. Det er derfor en god ide at have et bredt udvalg med.
Herunder er listet en række agn, som er velegnede til brug ved fiskeri på havet:
• Diverse forfang til sild og makrel
• Diverse forfang til torsk og sej
• Tunge blik og pirke op til 400 gram
• Fladfisk forfang + Gulp orme
• Diverse blink til dørgning/trollingfiskeri
Stænger og linevalg
• Til fiskeri efter torsk, sild og makrel er det vigtigt med kraftige stænger på ca. 7-8 fod, der kan håndtere tunge pirke på op til 400 gram.
• Til fladfisk er lettere stænger dog at foretrække
• Til havfiskeri skal man vælge en kraftig line.
• Liner: Monofil nylonline fra 0,35 – 0,50 eller 0,17 – 0,35 superline (Spiderwire/Fireline)

Endegrej – Hvad er hvad?
Bombardaflåd
Bruges til kastefiskeri med lette agn som fluer eller kroge med powerbait eller naturlige agn.

Wobler
Fiskes aktivt ved at kaste ud og trække ind. Woblere har i de fleste tilfælde en lille ske, som sørger for, at wobleren søger ned i vandet og tilfører samtidig en livagtig bevægelse.


Blink
Fiskes aktivt som woblere.
Blink kan være udformet på mange måder, men er næsten altid i ét stykke og lavet af metal. Generelt kan et bredt og let blink fiskes langsomt gennem vandet. Lange slanke blink skal hales hurtigere ind for, at de ikke sætter sig i bunden.

Abu Garcias Toby blink er en rigtig klassiker, som bør findes i enhver grejboks.

Spinnere
Fiskes aktivt som blink og woblere.
Spinnere er konstrueret som en ”krop”, hvorom et blad frit kan rotere. Spinnere med brede blade kan fiskes langsommere end spinnere med smalle blade.


Jigg’s
Enkeltkroge med et hoved i tungt materiale, som sørger for, at den kommer ned i vandet. Jigg’s fiskes ved at lade agnen hoppe på bunden, imens man haler ind.
Jigg’s kan fiskes med gummikroppe eller eventuelt med en Gulp orm.

Forfang makrel, sild og torsk
3-6 kroge som er bundet på en lang line. Krogene er med forskellige fjer, gummi eller folie beklædning. De anvendes sammen med en pirk eller et lod, som fungerer som kastevægt, og bringer forfanget ned gennem vandet.


Pirk
Pirke er støbt i metal og vejer fra 40-400 gram.
Pirke kan med fordel anvendes sammen med makrel, sild eller torske forfang for at optimere fangstchancerne.

Fladfisk forfang
Består af et stykke line med 2 enkeltkroge og et lod.
Krogene kan agnes med Gulp orm eller naturligt agn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *